Hoe kan ik een educatief dagprogramma aanvragen?

Om te reserveren belt u met Katrien Brebels op 02 552 40 47.  Zij bespreekt samen met u de dagindeling en hoe het bezoek aangepast kan worden aan het niveau van de leerlingen.

Maximum 100 leerlingen kunnen op hetzelfde moment een dagprogramma volgen.  De leerlingen worden in groepen van maximum 25 leerlingen verdeeld.  Wilt u met meer dan 100 leerlingen komen, dan kunnen we afspreken de groep over meerdere dagen te verdelen.