Lerarendag 2008

30 januari 2008

Op 30 januari 2008 namen 230 leraren deel aan de workshops.

Discussies in de klas ... een procesmatige benadering. Soms ontbrandt in de klas een discussie naar aanleiding van actuele gebeurtenissen. Inhoudelijk vraagt dat actuele kennis die u niet altijd hebt. Bovendien is het niet eenvoudig de goede sfeer in de klas te bewaren. Wat gebeurt er in zo’n groep en hoe kunt u als leraar met zulke discussies omgaan ?  Marina Van den Broeck.

Globalisering en wereldburgerschap. Globalisering is een sleutelkwestie in het begrijpen van onze samenleving. Hoe kunnen we deze wereld leren begrijpen en hoe kunnen we positief leren handelen ? Workshops door Studio Globo.

Filosoferen over politiek en democratie.  Het filosofisch onderzoeksgesprek. Samen filosoferen is niet hetzelfde als discussiëren of het louter uitwisselen van meningen. Het is een oefenschool voor zelfstandig en kritisch denken en draagt bij tot de vorming van vrije en oordeelsbekwame burgers. Willy Poppelmonde. 

Story Telling.  Kinderen groeien door verhalen. Zo leren zij de wereld om zich heen kennen. Verhalen geven antwoord op vragen als : wie ben ik ? waar kom ik vandaan ? in welke cultuur leef ik ? Verhalen verbinden mensen. Ina Vandewijer.

Peer Mediation. Conflicten in de klas of op school. Verbale agressie tussen leerlingen. Leraren en leerlingen nemen samen verantwoordelijkheid op.  Bij peermediation of leerlingbemiddeling worden leerlingen opgeleid om te bemiddelen bij conflicten.  Problemen worden sneller ontdekt, waardoor ze minder vaak tot pijnlijke drama's leiden.  Geert Dewulf, docent en gecertificeerd bemiddelaar.

Het journaal. Wat is nieuws en wat is geen nieuws ? Welk effect heeft dat nieuws ? Wat is de taak van de journalist ? En hoe staan pers en politiek tegenover elkaar ? Jan Van Dam, VRT-nieuwsjournalist.

De mensenrechtenprijswinnaar.  Door Wim Taelman, vzw Vormen.

 

Praktische info

Lerarendag 2008

Price
gratis
30 januari 2008
Location
Vlaams Parlement