Lerarendag 2010

10 februari 2010Logo

Concrete methodieken voor in de klas.

Workshops voor leraren uit het basisonderwijs.

Workshop Storytelling: Democratie leren door verhalen.

Verhalen kunnen ons erg beïnvloeden. Hoe worden verhalen gebruikt en misbruikt? We luisteren naar verhalen, leren ze vertellen en leren al spelend werken met hun betekenis. We brengen via een verhaal thema's die op een andere manier moeilijk aan te brengen zijn. We vertellen over het recht op een mening, kinderrechten, democratie tegenover tirannie, solidariteit, je stem laten horen, burgerzin, samen maakt sterk. De workshop biedt concrete werkvormen, waarbij kinderen worden aangemoedigd om hun stem te laten horen en hun verhaal te doen. Begeleiding: Rien Van Meensel.   

Workshop Kring en Forum

Hoe kan de klaskring een echte ontmoetingsplaats worden waar kinderen zich thuis voelen en gedachten en gevoelens met elkaar
kunnen delen? Verschillende technieken en vormen van kring helpen ons om van de kring een moment van hoge betrokkenheid te maken voor alle kinderen. Concrete werkvormen waarmee je meteen aan de slag kunt in je klas. Begeleiding: Erik Bakkers, medewerker CEGO Consult en Vorming Leuven.  

Workshop Filosoferen met kinderen over politiek en democratie

Moet je wetten respecteren, ook al heb je er niet zelf voor gekozen? Wanneer mag ik mij met een ander bemoeien? Is het nodig om de wereld te veranderen? Wanneer is een verandering een verbetering? Dit soort vragen kunnen het onderwerp vormen van een filosofisch onderzoeksgesprek. Samen filosoferen is niet hetzelfde als discussiëren of het louter uitwisselen van meningen. Het is een oefenschool voor zelfstandig en kritisch denken en draagt bij tot de vorming van vrije en oordeelsbekwame burgers. Begeleiding: Peter Visser. 

Workshop Werken met de Participatiemap

Inspirerende ervaringen van basisscholen rond leerlingenparticipatie, aanknopingspunten, tips en suggesties om in je klas of school aan de slag te gaan. Een greep uit de methodieken van de participatiemap “Oprechte deelneming” (www.kinderrechten.be)
We oefenen in deze workshop overlegvormen, meningsuitdrukking en evaluatiemethodieken. Begeleiding: Jan Van Dijck, vzw Doedèskadèn, (auteur van de participatiemap samen met Het Kinderrechtencommissariaat). 

Workshop Zelfsturing voor de lagere school

Leerlingen die het heft in eigen handen nemen, creatief en ondernemend zijn, keuzes maken, zelfsturend leren.... Het lijkt wel de ideale klas!
Maar hoe kun je als leraar een leeromgeving creëren die zelfsturing mogelijk maakt? Welke keuzes leg je voor?  Wat als je leerlingen helemaal niet willen kiezen?  In deze workshop gaan we uit van concrete ervaringen, screenen we de leeromgeving en geven we praktische tips voor zelfsturing in de klas. Begeleiding: Carl Oomens, CEGO Consult en Vorming  Leuven.   

Workshops voor leraren uit het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs

Workshop Discussies in de klas… een procesmatige benadering

De actualiteit in je klas: het kan leiden tot hevige discussies. Hoe bewaar je de goede sfeer in je klas? Hoe ga je om met emotionele argumenten? Hoe kan je als leraar de discussies constructief laten verlopen? Deze workshop leert je procesmatig kijken naar wat er in je groep gebeurt: de analyse van het probleem, diverse standpunten en soorten argumentatie, herkennen van conflictaanjagers, terugkerende groeps- en denkpatronen, wegen naar besluitvorming en consensus. Begeleiding: Marina Van den Broeck, PraxisNetwerk
 

Workshop Filosoferen over politiek en democratie.

Moet je wetten respecteren, ook al heb je er niet zelf voor gekozen? Wanneer mag ik mij met een ander bemoeien? Is het nodig om de wereld te veranderen? Wanneer is een verandering een verbetering? Dit soort vragen kunnen het onderwerp vormen van een filosofisch onderzoeksgesprek. Samen filosoferen is niet hetzelfde als discussiëren of het louter uitwisselen van meningen. Het is een oefenschool voor zelfstandig en kritisch denken en draagt bij tot de vorming van vrije en oordeelsbekwame burgers. Begeleiding: Willy Poppelmonde, PraxisNetwerk. 

Workshop Jongeren Over School (Jos)

Politiek bewustzijn is belangrijk. Maar hoe pak je dit aan? Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen de kans krijgen hun mening te geven, ook al is die niet altijd even stevig onderbouwd? In deze workshop leer je hoe je leerlingen kunt tonen dat politiek geen ver-van-mijn-bed-show is maar een realiteit waar ook zij bij betrokken zijn. De leerlingen leren kritisch nadenken en hun mening verwoorden over een thema dat hen rechtstreeks aanbelangt en ook hoog op de politieke agenda staat: onderwijs. Begeleiding: Vlaamse Scholierenkoepel.

Workshop Contract- en hoekenwerk

Contract- en hoekenwerk scheppen mogelijkheden om beter aan te sluiten bij de leefwereld en interesses van de leerlingen, om leerlingen te laten participeren, om te differentiëren en leerlingen meer individueel te begeleiden. In deze workshop leren we de organisatievormen hoeken- en contractwerk ontwikkelen. Begeleiding: Leen Pil, medewerker CEGO Consult en Vorming Leuven.

Workshop Mensenrechten - kinderrechten

Hoe kun je mensenrechten op een frisse manier aanbrengen bij je leerlingen? Deze workshop wijst je de weg in de boeiende wereld van mensenrechten en kinderrechten en reikt je verschillende ideeën en lestips aan. De werkvormen worden telkens besproken en ervaringen en inzichten van de deelnemers zijn daarbij uitdrukkelijk welkom. Begeleiding: Vormen vzw
 

 

Praktische info

Lerarendag 2010

Price
gratis
10 februari 2010
Location
Vlaams Parlement