Forum Burgerschapseducatie 2011

12 mei 2011

Op 12 mei 2011 vond een Forum over burgerschapseducatie plaats, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en verschillende andere educatieve organisaties. Het forum  maakte een stand van zaken op van “Actief burgerschap en onderwijs”. Veel secundaire scholen in Vlaanderen maken impliciet werk van burgerschapseducatie op veel terreinen, via leerlingenparticipatie, allerlei projecten, al of niet samen met aanbieders, enzovoort. We zochten naar manieren om dit thema explicieter aan bod te laten komen in het beleid en de visie van een school, en veel hoger op de agenda te plaatsen van het onderwijsbeleid.

Praktische info

Forum Burgerschapseducatie 2011

12 mei 2011