Stages

Studentenstages

Voor wie? Gemotiveerde studenten die willen leren over burgerschap en democratie, over de vertegenwoordigende democratie, over politiek ...  en die vaardigheden willen ontwikkelen om actief burgerschap bij te brengen aan kinderen, jongeren en volwassenen in het onderwijs of in het vormingswerk.

Verschillende stages zijn mogelijk: Een kijkstage, beperkt in de tijd of een langlopende stage met een concreet eindproject eraan gekoppeld.

Bel met Kris Van den Bremt op 02 552 40 31 of stuur een mailtje voor meer info.

Politieke stage voor lectoren in de lerarenopleiding 

Voor maximum 12 docenten organiseren wij een intensieve driedaagse politieke stage in het Vlaams Parlement.

Dag 1 (donderdag) : De werking van het Vlaams Parlement en de politieke besluitvorming over onderwijs Verwelkoming door de voorzitter van het Vlaams Parlement en gesprek over de werking van het parlement. Rondleiding in het Vlaams Parlement. Ontmoeting en lunch met de volksvertegenwoordigers die optreden als peters en meters. De peters en meters zijn lid van de commissie Onderwijs. Bijwonen van de commissievergadering Onderwijs en nabespreking met de commissieleden. 

Dag 2 (vrijdag) :Burgerschapsvorming: het educatieve aanbod van verschillende organisaties. Voorstelling en bespreking van het educatieve aanbod van de Kracht van je Stem en verschillende andere organisaties. Bijwonen van een simulatiespel in het kader van een educatief dagprogramma voor scholen in het Vlaams Parlement. Nabespreking van de methodieken voor educatie tot democratisch burgerschap die in de loop van de dag aan bod kwamen.

Dag 3 (woensdag) : Actuele thema’s kritisch benaderen op het sociaal-politieke domein. In een workshop ontwerpen we een schoolactiviteit en wisselen we goede praktijken uit. Bijwonen van de plenaire vergadering, met toelichting door de peters en meters. Nabespreking van de plenaire vergadering en evaluatie van de stage. Voor meer informatie kunt u terecht bij Kris Van den Bremt op het telefoonnummer 02 552 40 31.

Praktisch
Bel Kris op het nummer 02 552 40 31 of stuur ons een mailtje.