Vorming voor studenten in de lerarenopleiding

Programma

We werken een halve dag rond burgerzin en democratie en de vakoverschrijdende eindtermen. We gebruiken het educatieve materiaal van De Kracht van je Stem. Studenten kunnen oefenen, uitproberen, debatteren en dieper ingaan op methodieken. Het tweede dagdeel gaat naar kennis en inzicht in de werking van de parlementaire democratie. We doen dit aan de hand van de concrete agenda in het Vlaams Parlement. Of het nu om een commissievergadering gaat of de plenaire vergadering op woensdag, met het bijwonen van een vergadering ervaren we zelf wat de taken van het parlement zijn, welke bevoegdheden er aan bod komen, hoe regering en parlement zich verhouden enzovoort.

Elk programma wordt in overleg met de lectoren opgesteld. Op woensdag is een bezoek aan de plenaire vergadering een aanrader.

Inschrijven

We organiseren dit programma op data die we met u overleggen, zodat u dit optimaal kunt plannen in het curriculum.

Inschrijven kan daarom alleen telefonisch. Bel naar Katrien op 02 552 40 47 of mail ons voor meer informatie.

Praktisch
In het Vlaams Parlement. Elk programma wordt in overleg met de lectoren opgesteld. Bel naar Katrien op 02 552 40 47 of mail ons voor meer informatie.
8/10