Lespakketten en educatief materiaal

 • Animatiefilmpje

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten
  Vorm:
  beeldmateriaal

  5 jaar in 6 minuten

  Waarom zijn verkiezingen belangrijk?

  De stem van elke burger bepaalt mee hoe de grote machine Vlaanderen de volgende vijf jaar zal draaien.Dit filmpje schetst het beeld van verkiezing tot de werking van het parlement en het samenspel met de regering.

  Een tool om een les over de verkiezingen en de parlementaire democratie op een speelse manier aan te vatten, aanvullend bij het lesmateriaal van De Kracht van je Stem. In klare taal, voor iedereen.

 • Set van 6 klasposters

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten
  Vorm:
  lesmateriaal, beeldmateriaal

  De zes posters geven in één oogopslag weer waar de verkiezingen over gaan: 'het Vlaams Parlement', de 'Vlaamse Regering', 'Gewesten en Gemeenschappen', 'Wat doet Vlaanderen', 'Wat doet België' en 'Wat doet Europa'. Ze worden samen verzonden in een kartonnen koker.

 • Basisonderwijs (3e graad): lesmap voor leraren en leerlingen

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  In deze map leggen we de nadruk op het verwerven van vaardigheden en attitudes die de basis zijn voor een democratische levenshouding.

  Module 1: verbondenheid is het uitgangspunt van deze module. Samen kunnen we meer dan alleen, maar dan moeten er afspraken gemaakt worden. Aan afspraken worden er rechten en plichten verbonden. De rechten van het kind zijn de achterliggende kennisinhoud van deze module. 

 • Basisonderwijs (3e graad): stripverhaal 'Flosj in het Vlaams Parlement'

  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  'Flosj in het Vlaams Parlement' is een stripverhaal van Bruno De Roover. Het gaat over een leeuwtje dat per vergissing in het Vlaams Parlement belandt en er allerlei avonturen meemaakt. De strip legt stapsgewijs en op een speelse manier de werking van het Vlaams Parlement uit.

 • Basisonderwijs : Flosj animatie

  Geschikt voor:
  basisonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Flosj is de hoofdfiguur in het animatiefilmpje. De leerlingen krijgen beknopt een overzicht van de werking van het Vlaams Parlement. Om alles wat luchtiger te maken hoort er bij elk scherm ook een spelletje. 

 • Basisonderwijs : Kom in de Stemming

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Brochure ter voorbereiding van een bezoek aan het Vlaams Parlement. Voor basisonderwijs.

 • Basisonderwijs (3e graad): map "Oprechte deelneming" over leerlingenparticipatie

  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Leerlingen hebben recht op participatie in hun school. Leerlingen betrekken bij alles wat er in hun klas en school gebeurt, is het uitgangspunt van de map ‘Oprechte deelneming’. Meer betrokkenheid van iedereen zorgt er immers voor dat iedereen gemotiveerder naar school komt! De school wordt er warmer, fijner en leefbaarder van.

 • Opdracht: waar kan ik terecht voor...?

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Een opdracht over de diensten en taken van de gemeente

 • Doedoos 'G4' (gemeente)

  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten
  Vorm:
  spelmateriaal

  De leerlingen 'spelen' een gemeenteraad. Ze zetelen in vier fictieve partijen, die elk proberen hun stempel te drukken op het beleid van de gemeente. Ze worden geconfronteerd met een aantal problemen in de gemeente waarop ze in overeenstemming met hun partijprogramma moeten reageren. De besluiten van de gemeenteraad worden zichtbaar gemaakt op de speelplattegrond.

 • Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten
  Vorm:
  lesmateriaal

  De Informatiemap is er voor iedereen die meer achtergrond wil over democratie en politiek. De map gaat dieper in op de vier thema's van de lespakketten voor de leerlingen:  

  • Mensenrechten en kinderrechten
  • Democratie en rechtsstaat
  • Verkiezingen en partijen
  • Overheden en instellingen 

  Lesgevers vinden hier historische achtergronden en duiding, ongeacht het niveau en de graad waar ze lesgeven en het vak dat ze onderwijzen.

   

   

 • Verkiezingen 2019. Het volledige pakket.

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal, spelmateriaal

  - De Basis: brochure, oefeningen en handleiding voor de leraar

  - In Detail: brochure, oefeningen en handleiding voor de leraar

  - EDUbox Democratie: fiches en handleiding voor de leraar

  - Centenspel: handleiding voor de leraar

  - Bordspel Zo Verkozen