Lespakketten en educatief materiaal

 • Brochure Politiek, iets voor mij?

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Misschien vraag jij je ook af: is politiek wel iets voor mij? Waarover gaan al die politieke discussies? Waarom zijn er zo vaak verkiezingen? Is er eigenlijk een verschil tussen de politieke partijen?

  Op deze en nog heel wat andere vragen proberen we in deze brochure een antwoord te geven. En hoewel er in de politiek moeilijke woorden gebruikt worden, hebben we dat hier niet gedaan. Politiek voor beginners dus, voor iedereen die toch wat meer wil weten over hoe het er in onze democratie aan toegaat.

 • Coalitiekiezer

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal, spelmateriaal

  Een meerderheid vormen in het Parlement

  De verkiezingen zijn voorbij, de verkozenen zijn bekend. Nu moeten er coalities gesmeed worden. De theorie is eenvoudig - wie een meerderheid haalt, kan regeren. Maar in de praktijk blijkt dat toch iets ingewikkelder te zijn. Probeer het zelf en kijk of het lukt om een coalitie te maken.

 • Edubox Democratie

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  spelmateriaal

  Met de Edubox Democratie belanden je leerlingen op een onbewoond eiland .... het begin van een zoektocht. Over regels en afspraken, samenleven en organiseren, oplossen van problemen en zoeken naar consensus. Een product van De Kracht van je Stem en VRT NWS.

  Een EDUbox bevat 4 sets blauwe, rode en groene fiches en is geschikt om met max. 25 leerlingen te spelen. 

 • Animatiefilmpje

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten
  Vorm:
  beeldmateriaal

  5 jaar in 6 minuten

  Waarom zijn verkiezingen belangrijk?

  De stem van elke burger bepaalt mee hoe de grote machine Vlaanderen de volgende vijf jaar zal draaien.Dit filmpje schetst het beeld van verkiezing tot de werking van het parlement en het samenspel met de regering.

  Een tool om een les over de verkiezingen en de parlementaire democratie op een speelse manier aan te vatten, aanvullend bij het lesmateriaal van De Kracht van je Stem. In klare taal, voor iedereen.

 • Verkiezingen 2019. Het volledige pakket.

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal, spelmateriaal

  - De Basis: brochure, oefeningen en handleiding voor de leraar

  - In Detail: brochure, oefeningen en handleiding voor de leraar

  - EDUbox Democratie: fiches en handleiding voor de leraar

  - Centenspel: handleiding voor de leraar

  - Bordspel Zo Verkozen

 • Geldig stemmen

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, secundair onderwijs

  Een oefening over kandidatenlijsten en geldig stemmen.

  Bekijk ook de filmpjes

  Wat te doen op verkiezingsdag en hoe geldig stemmen:  

                   op papier

                   met de oude stemcomputer

                   met de nieuwe stemcomputer

 • Prof. Kris Deschouwer: Wat zijn politieke partijen?

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Wat zijn politieke partijen? Interview met Professor Kris Deschouwer. (4:13)

 • Prof. Kris Deschouwer: Hoe werken politieke partijen?

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Hoe werken politieke partijen? Prof. Kris Deschouwer. (5:55)

 • Prof. Kris Deschouwer: Verschillen tussen politieke partijen.

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Deschouwer geeft in een heldere taal uitleg bij de verschillen tussen de politieke partijen in Vlaanderen. (6:09)

 • Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten
  Vorm:
  lesmateriaal

  De Informatiemap is er voor iedereen die meer achtergrond wil over democratie en politiek. De map gaat dieper in op de vier thema's van de lespakketten voor de leerlingen:  

  • Mensenrechten en kinderrechten
  • Democratie en rechtsstaat
  • Verkiezingen en partijen
  • Overheden en instellingen 

  Lesgevers vinden hier historische achtergronden en duiding, ongeacht het niveau en de graad waar ze lesgeven en het vak dat ze onderwijzen.

   

   

 • Opdracht: een Grondwet voor onze klas of school

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Stel een gemeenschappelijke grondwet samen voor de klas of school.

 • Set van 6 klasposters

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten
  Vorm:
  lesmateriaal, beeldmateriaal

  De zes posters geven in één oogopslag weer waar de verkiezingen over gaan: 'het Vlaams Parlement', de 'Vlaamse Regering', 'Gewesten en Gemeenschappen', 'Wat doet Vlaanderen', 'Wat doet België' en 'Wat doet Europa'. Ze worden samen verzonden in een kartonnen koker.

 • De Rokeach Test Oefening

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal, beeldmateriaal

  De Rokeach-test: hoe democratisch ben ik zelf?

  De Amerikaanse socioloog M. Rokeach ontwierp een test om na te gaan in hoever een persoon democratisch is ingesteld.
  Ken bij iedere stelling een cijfer toe (denk niet te lang na; je eerste idee is meestal het eerlijkst)

   

 • Doedoos 'G4' (gemeente)

  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten
  Vorm:
  spelmateriaal

  De leerlingen 'spelen' een gemeenteraad. Ze zetelen in vier fictieve partijen, die elk proberen hun stempel te drukken op het beleid van de gemeente. Ze worden geconfronteerd met een aantal problemen in de gemeente waarop ze in overeenstemming met hun partijprogramma moeten reageren. De besluiten van de gemeenteraad worden zichtbaar gemaakt op de speelplattegrond.

 • Doedoos 'Overstemmen' (het parlement)

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  spelmateriaal

  In 'Overstemmen' spelen de leerlingen de rol van parlementsleden. Ze zetelen in een aantal fictieve partijen die met elkaar debatteren over belangrijke beleidspunten en budgetten. De spelers verdedigen per partij voorstellen van decreet (en wetsvoorstellen) en stemmen daarover. De verschillende partijen proberen hun aantal zetels te vergroten en moeten rekening houden met budgettaire beperkingen.

 • Werkbundel over Woonbeleid en Sociale Huisvesting

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, secundair onderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Werkbundel voor de leraar van het secundair onderwijs over woonbeleid en sociale huisvesting.

 • Werkbundel over Armoedebestrijding

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Werkbundel voor de leraar van het secundair onderwijs over armoedebestrijding.

 • Opdracht: Onze begroting kiezen of delen

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  spelmateriaal

  In deze opdracht maken de leerlingen kennis met verschillende beleidsniveaus (school, gemeente, Vlaanderen, België en Europa) en de bevoegdheden waarvoor ieder niveau verantwoordelijk is. Per beleidsniveau krijgen ze de opdracht een keuze te maken tussen een aantal maatregelen en een begroting op te stellen: waar willen we werk van maken? En past dat dan binnen ons beschikbare budget?

 • Brochure Een Klare Kijk op politieke partijen

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Een klare kijk op politieke partijen. Kris Deschouwer legt op een bijzonder heldere manier uit wat partijen precies zijn, waarom ze belangrijk zijn, waar ze voor staan en hoe ze werken (brochure in samenwerking met Toemeka vzw en Puzzel Brussel ). Download de tekst in pdf hieronder of bekijk de filmpjes van het interview hier.

 • Prof. Kris Deschouwer: Verkiezingen en politieke partijen.

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer legt uit waarom verkiezingen voor politieke partijen zo belangrijk zijn. (7:39)

   

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over CD&V

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over CD&V en hun kernpunten. (1:09)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over Groen

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over Groen en hun kernpunten. (1:09)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over N-VA

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over N-VA en hun kernpunten. (1:24)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over Open Vld

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over Open Vld en hun kernpunten. (1:16)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over sp.a

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over sp.a en hun kernpunten. (1:09)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over Vlaams Belang

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over Vlaams Belang en hun kernpunten. (1:28)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over overige partijen

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over overige politieke partijen en hun kernpunten

 • Basiseducatie Cursist: map

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

 • Basiseducatie Cursist: Ik tel mee in de politiek

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Via ervaringsgerichte technieken dagen we de jongeren en volwassenen uit om 'aan politiek te doen', om problemen aan te kaarten, ze te ontleden, oplossingen te zoeken en keuzes te maken. Ze maken kennis met probleemoplossing en beslissingsprocessen.

  Oefeningen en didactieken

 • Basiseducatie Cursist: Ik tel mee in het centrum

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Participatie zorgt voor meer welbehagen. Een centrum, waar democratiserend wordt gewerkt, geeft de cursisten de kans om te werken aan hun communicatieve vaardigheden en hun democratisch handelen te versterken.

  Lespakketten en didactieken over informele en formele participatie.

 • Basiseducatie Cursist: Ik tel mee in het gezin

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Wie met maatschappelijk kwetsbare volwassenen wil werken aan opvoeden tot burgerzin zal moeten werken aan een positief zelfbeeld, aan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en aan zelfredzaamheid. Die persoonskenmerken zijn cruciaal en ondersteunen de integratie in de samenleving.

  Lespakketten:
  - Fotozoektocht langs hulpverlenende instanties
  - Kinderen opvoeden: communicatieve vaardigheden en probleemoplossend gedrag
  -"Wie beslist wat?" over huishouding, verdeling van gezinstaken en rollenpatronen.

 • Basiseducatie Cursist: Ik tel mee in mijn vrije tijd

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Jongeren en volwassenen stimuleren tot een actieve vrijetijdsinvulling is een duidelijke opzet in deze leefsfeer want dit biedt kansen tot zelfontplooiing, tot het leggen van contacten en geeft uitzicht op succeservaringen. Een zinvolle invulling van de vrije tijd is een belangrijk element voor het welbevinden en de maatschappelijke integratie van deze doelgroep.

  Lespakketten en oefeningen.

 • Basiseducatie Cursist: Ik tel mee op de school van mijn kinderen

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Veel cursisten in de centra voor basiseducatie zijn ook ouder. Via een drietal thema's maken we duidelijk hoe de cursist stappen kan zetten om een reëele partner te worden van de school bij het opvoedingsproces van zijn of haar kind.

  Lespakketten:
  - Huiswerk: hoe help ik mijn kind met zijn huiswerk?
  - Ziek: hoe meld ik de school dat mijn kind ziek is?
  - School: wat gebeurt er op de school van mijn kind?

 • Basiseducatie Cursist: Ik tel mee op het werk

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Werk vinden en houden is van cruciaal belang voor elke (jong)volwassene. Werken is ook een krachtig instrument voor maatschappelijke integratie.
  Centraal staat de gedachte dat weerbaarheid en participatie belangrijke kwaliteiten zijn voor werknemers en dat deze weerbaarheid een positief effect heeft op de perceptie van de samenleving en maatschappelijke instellingen.

  Oefeningen en didactieken:

  - Mag dat? Rechten en plichten op de werkvloer

  - Wat zeg je tegen wie? Communicatieve vaardigheden op de werkvloer

 • Basiseducatie Lesgever: handleiding

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  'Democratische vorming en burgerzin' wordt hier op een specifieke manier ingevuld, rekening houdend met de doelgroep. Daartoe behoren vaak maatschappelijk kwetsbare mensen. Veel aandacht gaat naar ervaringsgericht leren, persoonlijkheidsvorming en sociale vaardigheden. Die zijn cruciaal voor integratie in de samenleving. De centrale boodschap is telkens "Ik tel mee". Het materiaal is opgebouwd rond zes levenssferen van de cursisten. U krijgt voor elke levenssfeer didactische tips voor een concreet lesverloop.

   

   

 • Basiseducatie Lesgever: Ik tel mee in de politiek

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Via ervaringsgerichte technieken dagen we de jongeren en volwassenen uit om 'aan politiek te doen', om problemen aan te kaarten, ze te ontleden, oplossingen te zoeken en keuzes te maken. Ze maken kennis met probleemoplossing en beslissingsprocessen.

 • Basiseducatie Lesgever: Ik tel mee in het centrum

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Participatie zorgt voor meer welbehagen. Een centrum, waar democratiserend wordt gewerkt, geeft de cursisten de kans om te werken aan hun communicatieve vaardigheden en hun democratisch handelen te versterken.

 • Basiseducatie Lesgever: Ik tel mee in het gezin

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Wie met maatschappelijk kwetsbare volwassenen wil werken aan opvoeden tot burgerzin zal moeten werken aan een positief zelfbeeld, aan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en aan zelfredzaamheid. Die persoonskenmerken zijn cruciaal en ondersteunen de integratie in de samenleving.

 • Basiseducatie Lesgever: Ik tel mee in mijn vrije tijd

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Jongeren en volwassenen stimuleren tot een actieve vrijetijdsinvulling is een duidelijke opzet in deze leefsfeer want dit biedt kansen tot zelfontplooiing, tot het leggen van contacten en geeft uitzicht op succeservaringen. Een zinvolle invulling van de vrije tijd is een belangrijk element voor het welbevinden en de maatschappelijke integratie van deze doelgroep.

 • Basiseducatie Lesgever: Ik tel mee op de school van mijn kinderen

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Veel cursisten in de centra voor basiseducatie zijn ook ouder. Via een drietal thema's maken we duidelijk hoe de cursist stappen kan zetten om een reëele partner te worden van de school bij het opvoedingsproces van zijn of haar kind.

  Lespakketten:
  - Huiswerk: hoe help ik mijn kind met zijn huiswerk?
  - Ziek: hoe meld ik de school dat mijn kind ziek is?
  - School: wat gebeurt er op de school van mijn kind?

 • Basiseducatie Lesgever: Ik tel mee op het werk

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Werk vinden en houden is van cruciaal belang voor elke (jong)volwassene. Werken is ook een krachtig instrument voor maatschappelijke integratie.
  Centraal staat de gedachte dat weerbaarheid en participatie belangrijke kwaliteiten zijn voor werknemers en dat deze weerbaarheid een positief effect heeft op de perceptie van de samenleving en maatschappelijke instellingen.

  Lespakket in dit bundel:

  - Mag dat? Rechten en plichten op de werkvloer

  - Wat zeg je tegen wie? Communicatieve vaardigheden op de werkvloer

 • Brochure Welkom in het Vlaams Parlement

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs

  In deze brochure vindt u de kerninformatie over hoe Vlaanderen en België in elkaar zitten, en wat de rol van het Vlaams Parlement is.

  De brochures zijn digitaal beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.