Disclaimer - Privacy

De Kracht van je Stem besteedt veel zorg aan deze website en houdt hem actueel. Wanneer er toch fouten of onvolledige gegevens worden gesignaleerd, dan zal De Kracht van je Stem die onmiddellijk verbeteren of aanvullen. De Kracht van je Stem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Bij links naar andere sites kan De Kracht van je Stem niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en het bestaan van die andere sites of voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht
De Kracht van je Stem geeft de bezoeker van deze site toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat die gegevens louter voor informatieve en educatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. Graag vermelden dat de informatie van de Kracht van je Stem komt.

Privacy-clausule
De Kracht van je Stem probeert u zoveel mogelijk zelf de controle te geven over het beheer van uw persoonlijke informatie. In het algemeen kan onze website worden bezocht zonder dat daartoe persoonsgegevens moeten worden vrijgegeven. Bovendien wordt er te allen tijde op gelet dat de privacywetgeving wordt gerespecteerd.

Cookies
In deze website wordt Javatechnologie gebruikt, onder meer om de resultaten van een opzoeking op tabbladen weer te kunnen geven. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van zogenaamde "cookies": kleine tekstbestandjes waarin bepaalde gegevens over een gebruiker van de website worden opgeslagen. De cookies die worden gebruikt zijn sessiecookies, dat wil zeggen dat ze worden bijgehouden tot het einde van uw opzoeksessie op de website. De informatie in die cookies is beperkt tot gegevens over uw browser en/of de opzoekingen die u verricht. Ze wordt onder andere gebruikt om terug te keren naar vorige schermen met maximaal behoud van informatie. Individuele gegevens worden in geen enkel geval opgeslagen of doorgestuurd, alleen de aard en de inhoud van wat u opzoekt en uw ip-adres worden naar het Vlaams Parlement gestuurd. Het Vlaams Parlement verwerkt die gegevens uitsluitend voor het maken van statistieken over het gebruik van de website en de webpagina's en voor het detecteren van fouten bij opzoekingen, met als enig doel de verwerkingen in de website zelf te verbeteren. Alle gegevens worden dus samengevoegd tot anonieme statistieken of logboeken, en in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Na verwerking worden de gegevens vernietigd. De gegevens worden niet doorgegeven aan instanties buiten het Vlaams Parlement.

Bestellingen - Uw gegevens
Lesmateriaal van De Kracht van je Stem kan ofwel gedownload worden, ofwel tegen betaling aan u worden toegestuurd. Bestellingen kunnen per e-mail, via dekrachtvanjestem@vlaamsparlement.be of bij voorkeur via het formulier op onze website. Uiteraard hebben we hiervoor meer persoonlijke gegevens nodig, zoals een post- en facturatieadres. Uw e-mailadres en andere gegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen werden. Overeenkomstig de privacywet beschikt u steeds over het recht op inzage van uw persoonlijke gegevens en op rechtzetting van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben. Dat kan gratis en op eenvoudig verzoek.

U kunt voor dat verzoek, net als voor andere vragen, opmerkingen of klachten terecht bij de verantwoordelijke van De Kracht van je Stem, mevrouw Kris Van den Bremt, Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel, tel 02 552 40 31, e-mail dekrachtvanjestem@vlaamsparlement.be.

Voor meer algemene informatie kunt ook steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit bij het Ministerie van Justitie , Hoogstraat 139, 1000 Brussel - tel 02 213 85 40