Achtergrond

In 1995 kreeg de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) van de toenmalige minister-president Luc Van den Brande de opdracht een educatief project "De Vlamingen en hun overheden" te starten. 

 

Een grote groep enthousiaste leraren werkte samen aan lesmateriaal en een website. Het resultaat was een rijk en gediversifieerd aanbod van educatief materiaal, voor verschillende doelgroepen in het onderwijs: vanaf de derde graad van het basisonderwijs tot en met het volwassenenonderwijs. 

 

De Kracht van je Stem was geboren!

In 2003 werd De Kracht van je Stem een educatieve dienst binnen het Vlaams Parlement. De lesmappen werden en worden voortdurend geactualiseerd, er kwam een aanbod aan programma’s voor leerlingen in het Vlaams Parlement en vormingen voor leraren en studenten in de lerarenopleiding.

Het Vlaams parlement wil burgerzin uitdragen en aanmoedigen om het democratisch draagvlak van de samenleving te versterken. Dat lees je ook in onze missie: