Voeten

De VakOverschrijdende EindTermen in het secundair onderwijs worden vervangen door nieuwe eindtermen. Op 1 september 2019 start de eerste graad met de nieuwe eindtermen, in de tweede graad zal dat op 1 september 2021 zijn en in de derde graad op1 september 2023. 

De nieuwe eindtermen bevatten zestien sleutelcompetenties. Een van die sleutelcompetenties is ‘Burgerschap en competenties inzake samenleven’.

De burgerschapscompetenties omvatten minstens:

– kennismaking met en respect voor de verschillende elementen van onze Vlaamse, Belgische en Europese identiteit;

– kennismaking met en respect voor de verworvenheden van de Verlichting, met de democratische vrijheden, de rechten van de mens, de rechten van het kind;

– een verdraagzame houding tegenover alle democratische gezindheden;

– een open houding ten opzichte van alle vormen van diversiteit in onze samenleving.

Op deze manier moeten leerlingen de nodige kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes verwerven om hen te brengen tot personen die op een kritische, maatschappijbetrokken, autonome, verdraagzame, creatieve en verantwoorde manier kunnen participeren en bijdragen aan de samenleving.