Wie zijn we?

De Kracht van je Stem is het educatieve aanbod van het Vlaams Parlement. Opvoeden tot democratisch burgerschap is ons doel.

Democratisch burgerschap betekent dat burgers op een actieve manier mee vorm geven aan de samenleving en aan hun plaats binnen die samenleving. Kritisch nadenken, democratisch handelen en actief participeren aan onze samenleving zijn daar een deel van.

Democratisch burgerschap is iets wat al doende geleerd wordt. We worden immers niet als 'democratisch burger' geboren, maar we kunnen het wel worden.

Die democratische houding, en de vaardigheden en de kennis die we nodig hebben, kunnen we bij uitstek op school leren. Daarom is opvoeden tot democratisch burgerschap ook een deel van de eindtermen in ons onderwijs.

De Kracht van je Stem werkt voor kinderen, jongeren en hun leraren:

  • we hebben een waaier aan educatief materiaal voor leraren en leerlingen om op school te werken rond democratie
  • we organiseren programma's voor leerlingen in het Vlaams Parlement
  • we geven vorming en nascholing aan leraren en studenten van de lerarenopleiding

Onze visie, onze doelstellingen en onze plannen kunt u lezen in het Strategisch plan voor De Kracht van je Stem.

Bekijk ons aanbod

Bij ons, in het Vlaams Parlement