Onze stuurgroep

De stuurgroep zorgt ervoor dat De Kracht van je Stem tegemoet komt aan wat leraren en scholen nodig hebben. Onze belangrijkste doelgroepen bereiken we immers via het onderwijs: kinderen, jongeren en volwassenen in een basisopleiding. Het is dan ook essentieel om leraren te ondersteunen, om het meest geschikte aanbod, de aangewezen instrumenten en methoden aan te reiken om te werken aan democratisch burgerschap. Daarover waakt onze stuurgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijs en experten.

De leden van de stuurgroep zijn:

• Francis Decoster, voorzitter van de stuurgroep
• Els Vermeire, Coördinerend inspecteur 
• Kris Deschouwer, VUBrussel, departement Politieke Wetenschappen
• Marc Hooghe, KULeuven, departement Politieke Wetenschappen.
• Ellen Claes, KULeuven, specifieke lerarenopleiding
• Els Van Hemelrijck, kinderrechtencommissariaat
• Stefaan Walgrave, Universiteit Antwerpen
• Chris Wyns, expert onderwijs en burgerzin
• Sven Gellens, projectmanager burgerschap GO!
• Elisabeth Serreyn, pedagogisch begeleider OVSG
• Adelheid Van Hauwermeiren, pedagogisch adviseur POV
• Geert Rits, commissiesecretaris Vlaams Parlement
• Kris Hoflack, directeur communicatie en externe relaties Vlaams Parlement
• Kris Van den Bremt, coördinator educatieve dienst Vlaams Parlement