Samenwerking

Heel wat organisaties in Vlaanderen zijn actief op het vlak van burgerschapsvorming. Bijdragen tot de ontwikkeling van actief en democratisch burgerschap is immers een zaak van velen. De Kracht van je Stem wil door samenwerking met andere organisaties bijdragen tot een geïntegreerde benadering en een dynamiek in het debat over educatie tot actief en democratisch burgerschap.

De Kracht van je Stem werkt samen met het KinderrechtencommissariaatDe Aanstokerij, Belvue, de Ambrassade, de Vlaamse Scholierenkoepel, Europahuis Ryckevelde vzw, de onderwijskoepels, enzovoort.